Pula     Město je oblíbenou turistickou destinací. V okolí je Brijunský národní park nebo Titova letní rezidence. Na jihu městské oblasti je turistické centrum Punta Verudela nad níž se tyčí zchátralá rakousko-uherská pevnost. Trvalé osídlení na tomto místě existuje již několik desítek století. Jako první zde sídlili Ilyrové, kmen Histriů (po nichž dostal poloostrov jméno). V 1. století př. n. l. zde Římané založili kolonii Colonia Pietas Iulia Pola. Z této doby také pochází mnoho památek dnes hojně navštěvovaných turisty (např. amfiteátr, Herkulova brána nebo Vítězný oblouk rodiny Sergiů). Po pádu Římanů se ve městě vystřídali Vizigóti, Frankové i Benátčané. První Slované sem přišli v 7. století.

Historie

Ve středověku se o Pule zmiňuje Dante Alighieri. Roku 1813 se dostala pod vládu Rakouska-Uherska a stala se jedním z nejvýznamnějších rakouských přístavů, její okolí bylo ustanoveno jako provincie Küstenland. Na nedaleký ostrov Lošinj se tehdy jezdila rekreovat císařská rodina. Po pádu Rakouska-Uherska připadlo město Itálii a zůstalo pod její správou po celé meziválečné období. Když byla Pula přidělena Jugoslávii v roce 1945, prakticky 90 % obyvatel města mluvilo italsky, avšak změna je donutila odejít. Přesto je dodnes někde možné se tímto jazykem domluvit.